Bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów w życiu każdego człowieka jest nauka. Ona, bowiem pozwala na osiągnięcie odpowiedniego poziomu i stabilności życiowej. Przechodząc przez kolejne jej etapy uzyskujemy wiedzę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i poszerzania swoich horyzontów. Dodatkowo nauka a dokładniej przebywanie w różnych szkołach można również poznać nowych ludzi, którzy będą mniej lub bardziej podobni do nas. Wreszcie nauka to również możliwość podróży. Bo o ile wszelkie lata nauki w szkole podstawowej, gimnazjum czy też szkole średniej odbywa się większości w miejscu zamieszkania o tyle wyjazd na studia jest dość mocno popularny. Nikogo, bowiem nie dziwi, że człowiek mieszkający np. na Śląsku zdecyduje się na studia w Gdańsku.

Terminy rekrutacyjne – Uniwersytet Gdański

Gdzie oczywiście z jednej strony jedzie tam dla nauki a z drugiej strony chce również przebywać nad morzem każdego dnia. Może ono być jego fascynacją. Nie rzadko też studia w Gdańsku mogą być również dobrym pretekstem do zamieszkania z ukochaną osobą lub do częstszego spotkania się z nią, jeżeli akurat mieszka w tym mieście. A to są tylko przykłady albowiem powodów, dla których ludzie mogą chcieć rozpocząć studia w Gdańsku może być znacznie więcej podobnie jak dla każdego innego miasta. Może być przecież tak, że studia w Gdańsku na jakieś uczelni morskiej będą jedynymi odpowiednimi dla przyszłego studenta i będzie chciał je zrealizować za wszelką cenę. Taka sytuacja może mieć miejsce nawet bardzo często. Można nawet powiedzieć, że będzie dominująca.