Bardzo często w okresie podstawówki rodzice mają problem z zachęceniem swoich dzieci do nauki. A dzieciom często ciężko jest przedstawić się na tryb regularnej nauki w klasach powyżej 3. W czasie kształcenia 1-3 nauczyciele starają się jeszcze delikatnie nastrajać dzieci do nauki i regularnego poświęcenia czasu na prace domowe. Jednak mimo wszystko wciąż ma to często charakter zabawy połączonej z nauką, a nie stricte nauki. Sytuacja kompletnie się zmienia w klasie czwartek, kiedy dochodzi większa ilość lekcji i przedmiotów. Dzieciom ciężko jest się przystosować bez pomocy rodziców. Najgorszym błędem, który mogą popełniać dorośli jest krytyka. I to w każdej sferze życia.

Bardzo często największy problem mają dzieci z przedmiotami ścisłymi. Zamiast krytykować warto poświęcić trochę czasu na wspólną naukę lub postawić na korepetycje albo kurs do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, które na bieżąco będzie przygotowywać dziecko do egazminu i pomagać w zrozumieniu i utrwaleniu materiału.

Jak zachęcić dzieci do nauki?

Według psychologów najlepszym sposobem jest stopniowe przystosowywanie dziecka do tego, że należy w domu poświęcać więcej czasu na naukę niż we wcześniejszych latach. Skutecznym jest także przearanżowanie pokoju dziecka na bardziej dorosły, choć wciąż zgodnie ze stylem dziecka i z jego potrzebami. Biurko z dobrym oświetleniem jest elementem niezbędnym. Dodatkowo warto już zrezygnować z jaskrawych kolorów ścian, które nie sprzyjają skupianiu się i koncentracji podczas uczenia się. Kolejnym istotnym elementem jest także ukrycie rozpraszających zabawek z widocznych miejsc w pokoju. Nie można zapomnieć o zapewnieniu spokoju i ciszy w domu podczas nauki dziecka. Nie oznacza to, że rodzice mają chodzić na paluszkach, ale zbyt głośny dźwięk telewizora można być zbyt rozpraszający. Jeśli dziecko w okresie podstawówki ma młodsze rodzeństwo, które hałasuje podczas zabawy, to należy mu zapewnić cichszą rozrywkę bądź wyjść z nim na spacer.