Od dawna edukacja w naszym kraju ulega wszelkiego rodzaju zmianom. Modyfikowane są różne systemy szkolne, podręczniki, sposoby nauczenia czy też lektury szkolne. Możliwości w tym zakresie jest, bowiem bardzo wiele a wybranie konkretnej modyfikacji zależy jedynie od ministra edukacji, który ją zaproponuje. Czasami zmiany są kosmetyczne, czasami wymagają zatwierdzenia innego gremium a w jeszcze innych przypadkach są całkowicie rewolucyjne. Taka sytuacja miała miejsce chociażby wtedy, gdy ponownie do polskiego szkolnictwa wprowadzono gimnazja.

Streszczenia lektur szkolnych

Gdybyśmy jednak skupili się na konkretnym aspekcie, jakim są lektury szkolne to trzeba otwarcie powiedzieć, że choć zmiany w tej kwestii nie należą do jakiś rewolucyjnych to i tak budzą dość duże zastrzeżenia. Zazwyczaj dochodzi, bowiem do skreślenia jednej lub kilku pozycji, co powoduje protesty środowisk literackich i twórczych. Bo nie ulega żadnej wątpliwości, że liczba pozycji w opcji obowiązkowe lektury szkolne maleje z roku na rok. Usuwa się konkretne książki a nie dodaje nic lub dodaje krótkie opowiadania. Takie działanie tłumaczone jest zaś poprzez brak czasu młodzieży na czytanie książek. Jednak czy jest ono prawidłowe? Zdecydowanie nie. Czytanie rozwija i powoduje u młodzieży większe zaangażowanie w naukę i zaznajomienie się z polską literaturą. Należy, więc zadbać oto, aby obowiązkowe lektury szkolne były cały czas poszerzane a niezmniejszane. Na pewno wpłynie to zdecydowanie, na jakość naszej młodzieży a polskie społeczeństwo będzie znacznie bardziej wyedukowane.